Besök i sommarstugan den 18 oktober

Sommarstugan ligger 70 kilometer norr om Umeå. Där har jag några korta, ojordade longwires mot sydväst och väst. Blev överraskad över att så många asiater kunde höras på backloben. Fick bl a lokal ID på japaner på 1386.

1268,992 18.10 12.55 CRI med engelska programmet.
1278 18.10 12.45 JOFR Fukuoka stark med pop program
1296 18.10 13.00 Flera kineser vid ID
1305 18.10 13.00 Två kineser CNR som hade samma program med engelska business news. Även en korean på frekvensen.
1314 18.10 13.10 Kines sällskap av japan och filippin
1332 18.10 12.58 JOSF Tokai Hoso hade reklam före heltimmen och ID. Även kines fanns med här.
1350 18.10 13.00 JOER Hiroshima idade efter tidssignal
1368 18.10 13.00 Många OID I en mix av stationer, en kommersiell på något sydostasiat språk.
1386 18.10 13.00 MBC Mokpo idade vid TOH.
1386 18.10 13.00 JOKB Okayama NHK2 körde vädret för hela landet med lufttryck och allt. Anropade lokalt 1320 och följde upp med ett program på mixad engelska och japanska. Före heltimmen hade man ryska!
1394,96 18.10 13.00 Anhui PBS anropade, mixade med engelska
1404 18.10 13.00 Hubei PBS anropade även de.

Inga kommentarer: