NA-konditioner i Hanabäckliden 20090926

Även denna natt var jag tidigt på plats. Lyckades höra min första daytimer, WFIF 1500. Konditionerna började med enbart ÖK, men spred sig sedan västerut mot ON, MI, MB, SK, AB, NE, UT, MN och så småningom WA och BC. Konditionerna mattades påtagligt från 0330 UTC och från 0415 var det bara dominanta ÖK + en hel del LA. Gav mig hemåt 0510.

Logg lär dröja...

Inga kommentarer: