Antennjobb 2011.08.13

12.30 var jag på plats i skogen vid stugan. Avsikten var att fixa 261 och  279. Jag följde först 279 grader i dess hela längd. Inget fel förutom att två av jordspetten + resistorn var borta. Jag hade med en resistor som jag jordade mot det kvarvarande, dåligt islagna kopparröret. Måste bytas ut, kompletteras. Fördelen är att jordpunkten ligger bara 150 meter från skogsbilvägen. Sedan sneddade jag genom skogen mot 261 graders jordning och kom nästan rakt på. Hundra meter från jordningen var antennen avklippt. Dessutom av 20 meter därifrån, något som aldrig bör kunna hända utom hjälp av homo sapiens. Jag fixade till antennen, kontrollmätte, den mätte riktigt bra. Beslöt mig för att inte gå längs denna antenn tillbaka utan fortsatte mot jordpunkten till 222 grader. Hittades ganska snabbt. Följde antennen nästan hela vägen hem tills jag kom ut på ett hygge. Där hade jag i våras fixat tre st trefötter av gamla torra granar som kapats vid kalhuggningen. De var alla omkullvräkta, alla tre benen låg i samma riktning. En stötta av tryckimpregnerat virke som jag placerat i ett borrat hål var också uppdragen. Antennen var dessutom avklippt. Vad är det för människor som rör sig ute i skogen?
Jag passade också på att kontrollmäta 317 grader eftersom den startar bara 50 meter från 222 grader. Gudskelov var denna antenn hel, mätte mycket bra. 800 ohm inkluderat resistorn är väldigt bra.

Nu återstår bara att fixa bättre jordning till 279 + koll av 296, som faktiskt lät riktigt bra den gångna natten.

Lite förvånad är jag över att det så tydligt märks om en antenn som är 1350 meter saknar jordning. Verkar som om framloben blir mycket smalare.

Inga kommentarer: