Mix av NA och LA Hanabäckliden den 12.3.2013

Måttliga konditioner kan man lugnt säga. Hörde bara några av de vanligaste ÖK-NA + en liten topp mot Colombia vid sunrise 0500 UTC, som gav bl a Ondas del Valle 1190. Lyssnandet föregicks och avslutades med skottning eftersom det kommit drygt två dm snö under natten.


1190 0500 HJEO Ondas del Valle Cartago "Esta es Ondas del Valle Emisoras HJEO ….." lyckades komma igenom WLIB + Puerto och Cordillera. Inte så vanligt att denna hörs
1400,124 0503 OID SS annonserar sitt musikprogram. Har sett denna loggas tidigare men minns inte var.

Inga kommentarer: