Dåligt med ett par undantag Hanabäckliden den 7.4.2013

Jag var ute i stugan och kollade antenner den 5.4. Lagade 279 grader som var av efter drygt 100 meter. Var tvungen att gå längs hela antennen eftersom den efter brottet tyngts ner av snön och frusit fast i skaren. En jobbig kilometer, men skaren bar bra så det kunde varit värre. Hade tänkt mig lyssna följande natt men mina båda bärbara datorer behagade krascha efter Windowsuppdateringar! Natten efteråt var jag däremot  på plats för lyssning inspirerad av JEs loggningar i Fredriksfors . Rejält uselt med två undantag.


1569,992 0217 OAU7Z Radio Carravís Juliaca hade ett program från IPDA kyrkan i Juliaca. Det närmsta jag kom ID var "….15-70 aqui en Juliaca…."
1539,993 0144 OAUGA Radio Milenio Universal Arequipa hördes tillsammans med annan religiös trol Bendita.

Inga kommentarer: