Slutjobbat i Hanabäckliden den 25 september 2014


Jag gillar de tjusiga höstmorgnarna när dimman precis börjar lätta över myrarna uppe vid Hanabäckliden. Intrycket förtas dock av att det har varit jobbigt att få in de sista trådarna  . Det handlar om 296 och 317 grader NA-antenner som dels var rejält långa, dels gick i område med stora höjdskillnader, faktiskt drygt 70 meter som mest. Dessutom drogs de över ett hygge för ett 15-tal år sedan, ett hygge som idag är en tätvuxen skog av sly, mest asp. Stöttor som behövdes över hygget är av tryckimpregnerat virke. Jag låter dem vara kvar. Samma gäller jordspetten, lyckas inte få loss dem. En fråga jag ställer mig är: Kommer jag att dra ut antenner någonannanstans? I vart fall inte det närmaste året. Jag skall renovera huset hemma i Bonäset med början om två veckor. Får se hur det känns nästa sommar.


Inga kommentarer: