Lyssning 2007.01.04

Inga vidare konditioner. En ganska tråkig mix av ÖK, YV, Puerto Rico och HJ.
Skrev nästan inget i loggen!

970 07.25
WSTX Christiansted St Croix avslutade ett musikavsnitt med att beskriva sitt musikutbud … a variety of music on AM 9-70. Torolf Johnsson lät mig lyssna på komplett ID. Troligen lite väl automatiserat eftersom ID klipptes av.
970 07.37
YVLR Radio Continente 970 Maracay gav tiden och idade. Försvann ganska snart.

Inga kommentarer: