CFFX Kingston ON 960 QSLTrevligt email från Roger Cole CE. Blev hänvisad till honom av General Manager Mike Ferguson.
Länk till loggning

Inga kommentarer: