Snöskorspremiär i Hanabäcksliden den 27 december

Kom till stugan strax före 0600 UTC. Hyfsat mot ÖK med en rejäl topp från 0645. Dessutom lite CA på X-bandet och bra styrkor på de vanligaste VK. Tyvärr lyckades jag med att överstyra SDR-IQn och av inspelningar med t ex WGAN 560 blev intet. Efter 0700 blev konditionerna snabbt sämre.Jag gav mig i stället ut i terrängen med mina nya snöskor på fötterna. Målet var att kolla varför 279 grader var heldöd. Ytterligare en talltopp hade ramlat ner och klämt av och ihop kabeln. Vid arbetet med att få ner talltoppen lyckades jag skada en skarv på 333. Var klar med antennjobb vid 0930. Då fanns bara några enstaka BC på bandet. Packade och for hem.
Ingen logg.

Inga kommentarer: