Antennkoll i Hanabäckliden den 28 april 2011

I det nästan sommarlika vädret ägnade jag mig åt koll av antenner. Mätningar vid balunerna visade att 333, 222 och 245 var hela medan 261 och 279 hade avbrott. Utrustade mig med lämplig utrustning och hittade snart avbrotten c:a 350 meter från balunerna. Allt lagat. Kontrollerade även resten av antennerna. Nu är de hela och hänger fint i hela sin sträckning 930 resp 1270 meter.

Inga kommentarer: