Antennflyttning

Gråmulet och kallt och lite snö i luften när jag kortade av 279 grader och flyttade balunen c:a 50 meter ut till myrkanten. Två jordspett i ren morän ersattes av tre stycken i myrmark. Borde bli en viss skillnad. Fick inte upp de gamla jordspetten, men skall göra ett nytt försök med rörtång och kofot. Planerar även att flytta matningen till 245 grader på samma sätt.

Inga kommentarer: