Brassar i Hanabäckliden 2011.05.17

Inga vidare konditioner. Dock hördes några av de vanligaste brassarna.
Logg:
1439,997 Radio Livre AM Rio de Janeiro noteras mest p g a de inte längre ligger högt. Flera brassar på frekvensen.
1520,002 Radio Continental Rio de Janeiro dominerade en gröt av brassar.

Inga kommentarer: