Varför är det inte tallskog i Hanabäckliden?

Detta undrar jag efter att ha kollat 296° i dess fulla längd. Tänk vad enkelt det är med högstammig tallskog med bra sikt och rejäla grenar att lägga antennerna på! Så är det inte i Hanabäckliden.
De första 300 meterna går genom risig granskog, sedan följer 200 meter gles tallskog, följt av ett 10 år gammal hygge som mest består av björk och aspsly, ca 3-4 meter hög. De sista 300 meterna går genom gammal granskog. Ganska kraftig lutning, höjdskillnaden är c:a 80 meter. Man blir alldeles slut innan man gått fram och tillbaka. Det fanns som väntat bara ett brott, vid skogsbilvägen. Tre små träd låg också över antennen. Lyfte och sträckte antennen men lödde inte ihop den utan beslöt mig i stället för att byta ut ett par hundra meter av en mångtrådig 1,5 RK som hängt med sedan 1993. De delar som legat nertryckta mot marken  visade ålderssymptom med massor av sprickor i isoleringen.
För övrig härligt väder med nästan lugnt, molnfritt och +20° C.

Inga kommentarer: