Antennjobb vid stugan

I det vackra höstvädret flyttade jag balunen till 370 c:a 15 meter närmre vägen. Drog om FK och koaxial. För att hitta bra jord fick jag förlängaFK c:a 5 meter, koaxen räckte.
Vägen är just nu en katastrof. Man håller på att lägga på ett tjockt lager med bärlagerggrus. Det vore inget problem om man lade över hela vägen. Nu ligger mitten minst 10 cm högre, väldigt svårt att mötas. Hoppas man fixar det.

Inga kommentarer: