Klart!!!!

Vid 1600 hämtade jag Anders på Valla för en tur till Hanabäck. Arbetet gick snabbt, inga problem att resa stöttan söder om vägen. Kabeln lyftes på plats med 7 delar militär linjebyggnadsstång. Kabeln skarvades ihop och säkrades med snören c:a 30 meter på ömse sidor om vägen. Antennen hänger nu riktigt högt och fint över vägen.

På hemvägen hälsade vi på i stugan. Jag satte elementet på ettan men släckte alla lampor. Lyssning i natt.

Inga kommentarer: