Mera antennjobb 20 augusti 2007

Nu är alla antennerna hela.

317 grader var helt OK förutom avbrottet vid vägen

333 graders var av 20 meter från jordpunkten. En välutrustad älg(?) hade lyft upp två stolpar ur hålen och klippt av kabeln med en tång.......

Nu återstår bara att under hösten ersätta en del stöttor så vi blir väl förberedda för vinters is och snö. Jag försöker fara ut några gånger i veckan i akt och mening att göra nytta samtidigt som jag får upp konditionen.

Jobbig vecka i Hanabäck i mitten av augusti 2007

För några veckor sedan kollade jag upp tillståndet hos antennerna. ÖK 295 grader var av vid skogsbilvägen, övriga var synbarligen OK men 333 mätte fel.

På tisdag i denna vecka bar det åter iväg ut till antennskogen för att eventuellt laga 295. Till min stora besvikelse såg jag att även 317 var avkörd och att det gick spår efter skotare uppför backen längs 279 grader. Vid mätning visade det sig att även denna och 222 och 261 var av. Allt berodde på att man gallrat skogen och tagit ut lite massaved.

Ett par ytterligare dagar med reparationer har resulterat i att det nu bara är 317 och 333 som skall ses över.

Lyssnade den gångna natten:

NA 930, 1320, 1510
YV 850, 920, 950, 960 1040(?), 1290, 1310, 1390, 1420, 1470, 1500
PR 1120, 1140, 1280, 1320, 1480, 1520, 1660
HJ 650, 770, 820, 930, 980, 1190, 1460, 1520
DOM 1060, 1640, 1680
Tentativt Bermuda 1450

1040 kan vara venezolanen som justerat frekvensen men ett tag fick jag för mig att det var DOM.