Allt klart i Hanabäckliden den 22 juni 2011

Idag jobbade jag med 296° antennen. Jag bytte ut c:a 200 meter av FK och skarvade ihop. Provlyssnade sedan en stund med en medhavd SDR-IQ. Allting verkar fungera riktigt bra. Inte för att det fanns så mycket att lyssna på 0900 UTC. Starkast från kontinenten var 1269 som gick med en imponerande -100 dBm signal, d v s precis acceptabelt läsbar. Bruset från antennerna var så svagt att det inte hördes utan förstärkare. En hel del knaster och impulsstörningar, troligen från ett fårstängsel i närheten. SDR-IQ kunde inte eliminera impulserna. Har aldrig lyssnat vid midsommartid i Hanabäckliden, men kanske är det dags kommande natt.

Varför är det inte tallskog i Hanabäckliden?

Detta undrar jag efter att ha kollat 296° i dess fulla längd. Tänk vad enkelt det är med högstammig tallskog med bra sikt och rejäla grenar att lägga antennerna på! Så är det inte i Hanabäckliden.
De första 300 meterna går genom risig granskog, sedan följer 200 meter gles tallskog, följt av ett 10 år gammal hygge som mest består av björk och aspsly, ca 3-4 meter hög. De sista 300 meterna går genom gammal granskog. Ganska kraftig lutning, höjdskillnaden är c:a 80 meter. Man blir alldeles slut innan man gått fram och tillbaka. Det fanns som väntat bara ett brott, vid skogsbilvägen. Tre små träd låg också över antennen. Lyfte och sträckte antennen men lödde inte ihop den utan beslöt mig i stället för att byta ut ett par hundra meter av en mångtrådig 1,5 RK som hängt med sedan 1993. De delar som legat nertryckta mot marken  visade ålderssymptom med massor av sprickor i isoleringen.
För övrig härligt väder med nästan lugnt, molnfritt och +20° C.

Förberedelser i Hanabäckliden den 16 juni 2011


Hade igår fixat till fördelarboxen med nya BNC-kontakter. Dags att installera i stugan. Jag var på plats redan 0800. Inga problem med inkopplingen. Gav mig sedan på att kolla koaxialkablarna på 157 och 296 som inte hade mätt riktigt. Kortslutning i en skarv som dragits ut när träd lagt sig över kablarna. Fixat. Gav mig sedan på 333-an. Visade avbrott vid mätning. Kollade balunen. Hel! Hittade en skarv som gett upp. Lödde om! Fortfarande avbrott. Hittade inga synliga tecken på problem. Återstår att byta kabeln. Alla kablarna kommer in via en ventil i köket, in i ett köksskåp, genom väggen in till en garderob i lyssnarrummet! Vad hittade jag där? En helt avgnagd skarv som varit isolerad med vulktejp. Denna skarv var inte lödd, varför det blev avbrott när isoleringen försvann! Jag har lärt mig två saker idag:
Häng inte koaxialerna i luften!
Håll mössen borta!

Nu återstår att fixa 296 antennen. Bör hinnas med innan säsongen kommer igång i mitten av augusti.

Mera antennjobb den 1 juni 2011

När solen äntligen behagade titta fram och temperaturen steg till angenäma +17 for jag ut till stugan för att fortsätta jobbet med förbättra jordningen. Lyckades få ner 4 st 1,5 m jordspett i ett surdrag c:a 100 meter från stugan precis under 296°. Drog ut koaxialkabel och monterade tillbehör men kopplade inte in antennen, eftersom den visade sig vara av i närheten av en skogsbilväg. Den var hel i förra veckan så det måste ha varit ett träd som lagt sig i den kraftiga vinden tidigare i veckan. Kunde därför inte göra en jämförande mätning av jordresistansen.
Kopplade i stället in 156° antennen på den gamla 296ans balun. På så sätt kommer denna antenn lite längre från stugan. Blev också en minskning av bruset med c:a 8 dB på höga delen av mellanvågen. Klart märkbar förbättring.
Jag tog också med mig en av våra förstärkare för att byta ingångarna från phono till BNC. Ganska lätt operation, blir lite rörigare med den andra förstärkaren som också har antenndelare på varje ingång.