Önskas hyra

Som framgår av denna blogg har jag under drygt tio års tid haft förmånen att hyra Skid och Friluftsfrämjandets stuga i Fors. Stugan såldes till jaktlaget som på ett föredömligt sätt har renoverat stugan och för närvarande bygger något jag tror skall bli ett slags förråd eller slakthus.

Något utrymme finns dock inte för mig och min radio hobby. Jag önskar hyra ett litet uppvärmt utrymme med tillgång till el. Rummet skall ligga vid väg som är farbar året runt, max avstånd från Örnsköldsvik 30 km. Huset skall ligga i anslutning till skog, i första hand i västlig och nordlig riktning. Jag behöver skogsägarens tillstånd att i skogen dra ut radioantenner c:a 5 meter över marken, längd uppemot 800 meter. Jag kommer inte att själv vistas i rummet utan radiomottagarna där sköter sig själva, jag kontrollerar en gång i veckan men kan eventuellt styra utrustningen hemifrån via mobilnätet om täckningen är OK!