Slutjobbat i Hanabäckliden den 25 september 2014


Jag gillar de tjusiga höstmorgnarna när dimman precis börjar lätta över myrarna uppe vid Hanabäckliden. Intrycket förtas dock av att det har varit jobbigt att få in de sista trådarna  . Det handlar om 296 och 317 grader NA-antenner som dels var rejält långa, dels gick i område med stora höjdskillnader, faktiskt drygt 70 meter som mest. Dessutom drogs de över ett hygge för ett 15-tal år sedan, ett hygge som idag är en tätvuxen skog av sly, mest asp. Stöttor som behövdes över hygget är av tryckimpregnerat virke. Jag låter dem vara kvar. Samma gäller jordspetten, lyckas inte få loss dem. En fråga jag ställer mig är: Kommer jag att dra ut antenner någonannanstans? I vart fall inte det närmaste året. Jag skall renovera huset hemma i Bonäset med början om två veckor. Får se hur det känns nästa sommar.


Slutspurten

Alla koaxialkablar och de flesta antenner avlägsnades under juni månad. Sedan kom en alldeles för varm period då det var jobbigt att bara tänka på antennjobb. Därefter följde några veckors regnande och en veckas älgjakt men igår började jag med det återstående jobbet. Nu återstår bara c:a 1000 meter att plocka ner från träd och stöttor och rulla upp på bobiner. Ganska jobbig terräng med c:a 50 meters höjdskillnad. Det som ser ut som ett kalhygge på bilden är numera tätvuxen sly. Grönt på bilden är redan nertagna trådar, rött återstår.