Tillfällig aktivitet den 10 oktober 2015

Har inte lyssnat på mellanvåg sedan mitten av maj 2014. Passade emellertid på att testa lite när jag var vid sommarstugan mitt emellan Umeå och Skellefteå för att förbereda inför vintern. Jag hade med mig min ELAD FDM-S2 och körde med de tre c:a 60 meter långa antenner som sedan länge finns där längst ut på en udde med fri sikt österut. Det var ganska stört och det enda som transatlantiska som hördes var tent ARG på 1620. Däremot gick massvis med stationer från Iran, Pakistan och Indien. Jag kalibrerade aldrig mottagaren, har försökt läsa av stora frekvensfel. Felvisningen var c:a 9 Hz/MHz.

558,041 1530 Radio Fahrang stark som attan.
584,996 1530 Radio Quran Tehran med TOH-id.
657 1532  IRIB Radio Gilan Kiashahr  försenat TOH-ID.
846 1530 IRIB Radio Tabriz hyfsat stark.
864 1530 IRIB Radio Kermanshah mycket stark vid ID.
882 1520 TWR Asia Puttalam programannonsering.
882 1602 IRIB Radio Mahabad med et lokalanrop jämnstarkk  med TWR.
891 1530 Tent  IRIB Radio Yasuj  med TOH ID. Störd av Turkiet som ligger rejält högt. Senare Radio Iran på frekvensen.
918 1546  AIR North Suratgarh bra vid lokalid.
926,981 1525 SBC Radio Jeddah svagt med anrop.
926,997 1630 IRIB Radio Lorestan med lokal programannonsering.
936,004 1529 IRIB unid med lokalt program, mycket stark.
945 1528 IRIB Radio Kordestan lokalannonsering.
954 1546  AIR North Najibabad  lokalt med musik.
999 1610 IRIB Radio Kordestan med phone-in.
1008 1600 PBC Hyderabad stark med News at Nine.
1026 1530 IRIB Tabriz med lokalprogram.
1035 1530 IRIB Yazd även de lokalt.
1044 1530 AIR Mumbai med lokal ID före nionyheterna.
1062 1530 IRIB Kerman anropade. Stark.
1071 1530 OID troligen AIR General Service utan ID. Mycket stark.
1107 1530 Kabul med anrop före nyheterna.
1125 1530 IRIB Quazvin hade inte anrop men väl lokala nyheter.
1134 1545 Radio Teos Moskva tryckte ner en iranier.
1161 1600 Mid Delta Radio med gong och nyheter efter ID.
1170 1530 Al-Quran al-Karim Al-Dhabbaya  snackade om Abu Dhabi FM med nyheter innan man startade Quran-läsning. QRM från Iran.
1188 1528  IRIB Radio Payam annonserade.
1197 1530 IRIB Radio Ardabil  tror jag det var som hade lokalt ID.
1206 1540 OID med något ID-liknande. Indiskt? QRM israel.
1215 1528 SBC Riyadh med ID, ej lokalt?.
1215 1530  IRIB Radio Mazandaran med reklam och ID.
1215 1534 SBC Radio Jeddah med lokal ID före nionyheterna.
1242 1530 IRIB Radio Iran Zanjan  ID nyheter.
1251 1530 IRIB Radio Iran Kiashahr ID Nyheter.
1260 1530 Radio Riyadh Damman stark dominant.
1260 1600 PBC Rawalpindi  kom fram över en stark arabisktalande station. Ligger ca 40 Hz lågt.
1278 1530 IRIB Kermanshah med fint ID. Dominerade.
1287 1530 TWR Bishkek med paussignal.
1287 1530 Tent Radio Lar med paussignal och lokal-ID.
1296 1530 VOA, R Ashna, R Azadi Kabul stark som attan.
1305,08 1528 IRIB  Radio Busher lokalt men inga nyheter.
1313,97 1530 Radio Iran Ardabil TOH ID.
1314 1526 AIR Vividh Bharati  Cuttack B idade med QRM från Iran.
1323 1526 Tabriz Radiosu med program till Azerbaidjan.
1332 1520 Radio Tehran helt lokalt, bra styrkor.
1340,951 1610 PBC avslutade nyheter med väder och anropade.
1341 1530 Tent IRIB Kerman med lokalid. QRM från tent Pakistan på 1340,950.
1359 1600 CNR1 i flera upplagor.
1368 1524 Radio Golestan med fint anrop.
1377 1540 Radio Iran .
1377,001 1536 IRIB Radio Zahedan med anrop. Fanns fler Iran på frekvensen.
1386,004 1545 AIR Gwalior hade reklam och lokalanrop efter News at Nine.
1395,008 1545 AIR Bikaner anropade.
1422 1522 China Radio International anropade.
1422 1610 Flera  bl a kines, indier och arabisk tillsammans med DLF. Araben med all säkerhet SBC.
1422 1700 SBC Al-Quran al-Karim/ Riyad med religiöst.
1431 1520 IRIB Radio Iran Esfahan med reklam.
1449 1530 IRIB Gorgan med program till Turkmenistan.
1458 1545 Flera OID. bl a en AIR med news at nine, en annan indier på hindi, en iranier och givetvis Rumänien som tog över så småningom.
1467 1532 Radio Sedaye Iran med ID är väl från Moldavien.
1467,351 1531 IRIB Radio Qom idade och körde barnprogram.
1475,993 1520 Sor. Wor. Thor. Chiang Mai  med trevligt musikprogram.
1476,256 1600 IRIB Korestan .
1485,007 1530  IRIB Sedaye Abadan  var hårt trängd av Radio Merkurs som tog över helt senare.
1539 1524  IRIB Radio Golestan  mycket stark vid ID.
1548 1525  Athmeeya Yathra stark vid anrop.
1556,996 1600 RTI Taiwan med trevligt musikprogram.
1557,024 1530 IRIB Radio Iran Zabol dominerade.
1566,002 1600 HLAZ dundrade igång med fin styrka, koreanska.
1566,003 1520 IRIB Radio Iran Bam hade reklam.
1584 1528 IRIB Radio Semnan Biarjmand med telefonprogram.

Önskas hyra

Som framgår av denna blogg har jag under drygt tio års tid haft förmånen att hyra Skid och Friluftsfrämjandets stuga i Fors. Stugan såldes till jaktlaget som på ett föredömligt sätt har renoverat stugan och för närvarande bygger något jag tror skall bli ett slags förråd eller slakthus.

Något utrymme finns dock inte för mig och min radio hobby. Jag önskar hyra ett litet uppvärmt utrymme med tillgång till el. Rummet skall ligga vid väg som är farbar året runt, max avstånd från Örnsköldsvik 30 km. Huset skall ligga i anslutning till skog, i första hand i västlig och nordlig riktning. Jag behöver skogsägarens tillstånd att i skogen dra ut radioantenner c:a 5 meter över marken, längd uppemot 800 meter. Jag kommer inte att själv vistas i rummet utan radiomottagarna där sköter sig själva, jag kontrollerar en gång i veckan men kan eventuellt styra utrustningen hemifrån via mobilnätet om täckningen är OK!